The Easy Way to learn Bonds of 10

WHY IS IT IMPORTANT TO LEARN NUMBER BONDS TO TEN?

Number Bonds to 10 also called Friends of 10 is recognizing pairs of single-digit numbers, which together add to 10.

This understanding is important for both addition, subtraction and learning positioning system later on.

HOW TO LEARN BONDS OF 10 WITH THE NEWMERO BRICKS

Place all the yellow bricks (1-9) on the table with the numbers facing up.

Tell your child that all bricks have a “special friend”. When these two (friends) bricks find each other they add up to 10.

Bonds to TEN newmero bricks

BONDS OF 10

Take two bricks up, that add up to 10: you say, for example “this is 8 and its special friend is 2”.

First show that by placing the bricks side by side, the edges match perfectly.

Bonds_not_to_TEN_newmero_bricks.jpg

NOT BONDS OF 10

You can show afterwards 1 and 7 don’t match since there is a gap on the sides of the bricks.


GUIDANCE FROM THE BRICKS

8 and 2 Bonds to TEN top against top

CORRECT BONDS OF 10?

In fact, the newmero bricks will guide the child towards finding the number Bonds to TEN.

Take for example the 8-brick and the 2-brick and turn them top against the top.

Count the knobs on the top edges. These add up to 10.

5_and_2_not_Bonds_to_TEN_ top to top

WHY IS IT NOT BONDS OF 10?

The bricks can also explain where to look for the answer.

You can also place them back-to-back and the bricks will explain where to look for the answer.

Do you need a smaller or bigger number to find the number Bonds to TEN?

Bonds_not_to_TEN_back_against_back_newmero_bricks.png

The bricks show the child a gap. This means the 2-brick is not the 10-friend of 5, because it is too small. The child should look for a larger number.


8+and+5+not+Bonds+to+ten+top+against+top

Similarly, if the child had picked the 8-brick instead of the 2-brick, the “opposition” would show an overlap, telling the child that the 8-brick and the 5-bricks are not a Bonds to TEN because it is too large.PERSONAL EXPERIENCE

Our four-year-old son simply learned to do Bonds of 10 by puzzling the numbers together.

 erikcheng.dk

I wasn’t sure that he understood the meaning of the number Bonds to TEN. He enjoyed patiently fitting the bricks together until he matched the all the numbered bricks perfectly.

I asked my son if he knew why the fitted bricks were “Friends of TEN”? He simply answered that the numbers were “Best Friends”.

My son then told me a few weeks later out of the blue that we had 7 doors in our house. I answered him that I had never counted how many doors we had. He then added, if we add 3 doors, then we will have 10 doors in our house!

I then knew that he understood the number Bonds to TEN.


The bricks can also do number Bonds to 100 and number Bonds to 1000 games!

You can also learn the Plase Value, addition, patterns etc… with the newmero bricks.

You can buy the newmero bricks here.

newmero WON the GESS Education Award 2019!

The newmero bricks won the prestigious category "Early Years Resource/Equipment Supplier of the Year".

Gess Award 2019 newmero winner
newmero_winner_GESS_Award_2019_Allan_Cheng.jpg

We are very proud to receive this Award.

The award highlights and rewards the quality and diversity of educational products and resources. The GESS Education Awards aim to encourage the raising of educational services & product standards throughout the industry.

The winning team,

Allan, Erik and Christine

newmero bricks winner of GESS Award 2019

Finalist for the GESS Education Awards 2019

The newméro bricks were selected as a finalist for the GESS Education Awards in the category "Early Years Resource/Equipment Supplier of the Year".

newmero bricks GESS award 2019 finalist

The award highlight and reward the quality and diversity of educational products and resources. The GESS Education Awards aim to encourage the raising of educational services & product standards throughout the industry.

The winner of the award will be announced on the 27th of February 2019.

We are very happy to receive this recognition and are keeping our fingers crossed.

We will participate at the GESS exhibition in Dubai the 26th-28th February so please drop by if you also attend the exhibition.
The newméro stand is U60.

We look forward to meeting you,

Allan, Erik and Christine

Meet our funny members

Meet the new family members of the newmero bricks:

These little fellows were created for the kids to have in books and stickers.

Meet the first family member of the newmero bricks.
Una is cute and the smallest member.
She is careful about everything she does.

Deca isn't afraid of doing mistakes
and learn from them.

Centi is curious about everything and is eager to learn.

Milo is the strongest and biggest member of the family.

Er du født til at være god eller dårlig til matematik?

math_tree_newmero.jpg

I de vestlige lande er der en gængs opfattelse af, at nogle mennesker er naturlige gode til matematik og andre ikke!

Men det er faktisk en myte, der overføres fra voksne til børn og ødelægger læringsmulighederne (1).

Det er meget interessant, at denne myte ikke findes i asiatiske lande som Japan og Kina. Og disse lande ligger øverste i matematik evalueringerne ifølge OECD (2).

Alle babyer er født til at elske at lege - også med tal og er ivrige efter at lære matematik. Dette er den perfekte mulighed for forældre og lærere at stimulere og udfordre denne appetit.

En rundspørge viste at 4 ud af 10 personer siger, at de hader matematik (3). De hader ofte matematik fordi de har haft en dårlig oplevelse i skolen eller deres forældre hævdede, at ingen i familien var gode til matematik.

En elev får en dårlig oplevelse, når han / hun ikke gør fremskridt i matematik og kan føle sig bagud. Disse elever forsøger ofte at undgå matematik så meget som muligt i fremtiden. De misser desværre en stor mulighed, da matematik er afgørende for fremtidige teknologier (1).

newmero_playing_mother_daugther.jpg

Alle mennesker kan lære matematik, det handler kun om træning.

Som forælder bør du have en positiv holdning til tal og matematik. Tilbring tid med dit barn ved at spille og lege med tal eller hjælpe og støt op om deres matematiklektier.

Hvis du som forælder ikke kunne lide matematik som barn, er det ikke nødvendigt at fortælle det til dine børn.

Bare takl matematik på en anden måde. Du kan måske overraske dig selv, og opleve at matematik ikke er så slemt, som du husker.

Dit barn vil virkelig få gavn af at lære tal og matematik på en sjov, kreativ og god måde.

Lad os begynde at lege med tal ...


Yderligere anbefalet læsning:

(1) What’s Math Got to Do With It?, Jo Boaler, Professor of Mathematics Education, Stanford University.

(2) www.oecd.org/pisa (performance-mathematics).

(3) Associated Press-America Online (AOL) – news poll.

Are you born to be good or bad in math?

math_tree_newmero.jpg

In the Western countries, we are convinced that some people are naturally good at math and some are not!

But it’s actually a myth that is transferred from adults to children and is damaging the learning possibilities (1).

It is very interesting, that this myth does not exist in Asian countries like Japan and China. And these countries are becoming worldwide champions in math according to OECD (2).

All babies are really born to love playing with numbers and are eager to learn math. This is the perfect opportunity for parents and teachers to nurture and challenge this appetite.

4 out of 10 people say that they hate math (3). They often hate math because they have had a bad experience in school or their parents claimed that nobody in the family was good at math.

A student gets a bad experience when he/she fails to progress in a math class and may feel left behind. Those students try to avoid math as much as possible in the future. They, unfortunately, miss a big opportunity as math is crucial for future technologies (1).

newmero_playing_mother_daugther.jpg

All people can learn math, it is just about training.

As a parent, you should have a positive attitude about numbers and math. Spend time with your child by playing with numbers or help to do their math homework.
If you, as a parent, did not like math as a kid, there is no need to tell that to your children.
Just tackle math in a different way and you may surprise yourself that math isn’t as bad as you remembered.

Your child will really benefit from learning the numbers and math in a fun, creative and good way.

Let’s start playing with numbers...


Further recommended reading:

(1) What’s Math Got to Do With It?, Jo Boaler, Professor of Mathematics Education, Stanford University.

(2) www.oecd.org/pisa (performance-mathematics).

(3) Associated Press-America Online (AOL) – news poll.

Winner of Parent's Pick Award

We received one more award! 
The newméro bricks were chosen as one of the Best Educational Products for Elementary Kids (Ages 5-11) in 2018 by Parents' Picks Awards.
We were selected among more than 300 applicants.

newmero_with_parents_pick_award_seal.jpg
newmero parents pick award diploma

We feel like proud parents when their child comes home with a diploma for an achievement.

new packaging + new name

We have three news for you.

No.1 - New packaging

We are proud for the new graphic design of our new packaging that demonstrates the innovative design of our awarded winning newmero bricks.

We use the sides of the packaging to demonstrate what the newmero bricks look like and explaining in details how the bricks can be used in different ways.
On the top side there are "learning benefits" from using the newmero bricks.
 

No. 2 - New name

We have also changed the name to the "newmero bricks"
instead of "The Joy of Numbers".
 

No. 3 - New variations

To spice it up, we have also changed the names of our packaging:
"Retail pack" will be "Large pack" (picture above) and
"Starter pack" will be "Small pack" (picture below).

We hope that you like the new look and the new name.
The new packaging is ready and will be renewed in all the shops in the next months. 

Best regards,
Allan, Christine and Erik

P.S. The manuals will also have the new look (see below).
P.P.S. You can download the new manual from our our website newmero.dk

Forside lille manual.JPG

newmero academy

We have launched the newmero academy website. The purpose is to provide the teachers a new way to demonstrate the newmero bricks from a large smartboard, touch screen or even a projector.

newmero bricks demonstration on smartboard

This will be great for the teacher to explain the exercises on the smartboard so the pupils can quickly get started with the newmero bricks.

10 Friends exercises with newmero bricks


Furthermore, we are not only explaining the exercises for the teachers but also creating exercises and printouts for the pupils to fill out in class.

Here is a sample from the exercise 10-Friends.
 

10 Friends exercise with newmero bricks for pupils
newmero bricks exercise of 10 Friends

The website is still a beta version and will also be translated in different languages.

Please check it out: newmero.net

The idea behind newmero

The idea behind the newmero bricks

The idea behind the newmero bricks started with laminated paper number cards, as Allan was playing decimal numbers with his oldest son. 

After some time it became clear that the the laminated paper stacks were sliding apart and it was at that time that Allan and Christine got the "AHA!" moment. 

Prototypes of the newmero bricks
The right colors for the newmero bricks

Children should be able to "touch" the numbers in a more intuitive way! Instead of using flat, numbered cards, they chose to build thicker numbered brick which gave a completely different tactile experience.   
The first prototypes were made on a 3D printer at the Science and Medicine Library.
After several attempts, the family decided to rent a 3D printer and start a small production of many more prototypes in the basement over the Christmas holidays in 2014. Christine and Allan regularly tested prototypes with their and others' children aged 3-8 years. They also contacted their children's school math teacher. 
Since the colors and the surface of the newmero bricks were important, the children were involved in the design. 
Everything was taken into consideration, the weight of the bricks, the stacking, the colors, the surface texture ... All of this to create newmero bricks that look appealing. And which children simply can't resist touching and playing with. 

Partners of newmero - Our Story

Behind newmero is a "multi cultural" family, consisting of Christine (Icelandic / French) and Allan (Danish / Chinese), which together have 3 boys aged 4, 7 and 9 years.

Erik Cheng, partner in newmero

 
Allan has a Ph.D. and studied mathematics and computer science at Aarhus University in Denmark and Cornell. Christine holds an MBA from Copenhagen Business School.

The brother of Allan, Erik joined the company to take care of the marketing design, photography and other things. Erik studied architecture from Aarhus School of Architecture in Denmark.

The company is located in the North of Copenhagen, Denmark.                           

In all, it took about a year to develop the newmero bricks and the packaging to be ready to launch in the beginning 2016 at the big Toy fair, Spielwarenmesse in Germany.

To ensure the best quality and safety for children, the newmero bricks and the packaging is produced in Poland, Europe.

Within 10 months, the newmero bricks - The Joy of Numbers - has received 7 prestigious international toy awards which proves that educators and parents love our newmero bricks. Not only do the children learn fast by playing with the newmero bricks but they like doing fun math games.

Preschool math games

Our mission is:

To educate young children by improving their mathematics skills through developing innovative, robust and effective products that can be used by anyone, everywhere and anytime.

Today, we mainly have distributors in Europe and we are currently looking for more distributors worldwide.

Bøvler dit barn med matematik?

Forældre kan godt give sit barn et forspring eller hjælpe med at indhente hans/hendes klassekammerater i matematik - det er faktisk ikke så svært.

Newmero talbrikkerne er et sjovt matematik spil til 3-9 år børn.

Approved by lovely children in Nepal

The Joy of Numbers in Nepalese Primary school

We donated few sets of “The Joy of Numbers” to the Shree Kamal Primary school in Nepal which is run by The Human Practice Foundation.

The Human Practice Foundation supports projects aimed at elevating the living standards in indigenous communities in the developing world.  They establish schools in isolated areas and enable poor children to attend school.

The numbers are written differently in Nepali but the children also learn the numbers that we use.

Nepalese numbers

The school use mainly books so it was great for the children to learn mathematic in another way. Often, young children learn best by touching and experimenting.

The Joy of Numbers in Nepal
The Joy of numbers approved by Nepalese pupils

The Joy of Numbers are used in classes for 5-7 years old and 8-9 years old pupils. The children started to play with the bricks and stack them up to get used to them. Afterwards they all learned very fast how the bricks are functioning and how to do the exercises.

The school doesn’t need internet or other materials to do the exercises.

The numbered bricks are very solid and will last forever.

Nepalese children learning mathematic

It makes us happy to see children all over the world learning and enjoying to use “The Joy of Numbers”.

Allan and Christine

2016 Winning Awards

The newmero bricks got TopToy of the year 2016 from Creative Child Award

We are extremely proud to announce that “The Joy of Numbers” won “TOY OF THE YEAR AWARD 2016 " and also the prestigious “2016 PREFERRED CHOICE AWARD” from the “Creative Child Magazine Awards Program”.

"The Joy of Numbers" received the 2016 Preferred Choice from Creative Child Award

The remaining finalists that receive the “2016 PREFERRED CHOICE AWARD” is based on their ability to exceed expectations for nurturing creativity and education in children.

Creative Child Magazine Award Program is unique in that all products submitted are reviewed by moms and early education professionals. Products are reviewed by many people - the very people who would purchase them.

Only one product per category can win a Toy Top of the Year award from Creative Child.

The Joy of Numbers, received the “TOY OF THE YEAR AWARD 2016” in Educational Toys category.

We got also the “PREFERRED CHOICE AWARD 2016” in Builder Construction Toys category.

This is really great!